Biegnij Warszawo

Hanna Proczek

Brak / Brak
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:29:45
-00:15:47
+00:12:10
132 132
K25 : 15
2 3
2 / 3
-00:00:56
+00:00:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii