Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:47
-00:38:52
+00:32:35
3241 819
K45 : 117
110 / 157
-00:25:54
+00:22:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii