Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:19
-00:34:20
+00:37:07
3758 2667
M35 : 476
175 / 204
-00:18:38
+00:32:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii