Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:46
-00:32:53
+00:38:34
3894 1168
K40 : 252
145 / 173
-00:16:59
+00:30:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii