Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:38
-00:34:01
+00:37:26
3793 1112
K40 : 242
166 / 189
-00:18:37
+00:31:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii