Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:03:38
-00:32:46
+00:32:07
2846 758
K20 : 59
1
33 / 47
-00:14:19
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii