Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:18
-00:32:06
+00:32:47
2932 809
K45 : 117
102 / 135
-00:17:40
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii