JAKUB KUCZYŃSKI

APTEKARZ WARSZAWSKI / APTEKARZ WARSZAWSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:54:38
-00:41:46
+00:23:07
1494 1247
M20 : 98
2 2
9 / 22
-00:21:30
+00:12:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii