Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:47
-00:31:37
+00:33:16
2986 837
K45 : 122
107 / 135
-00:17:11
+00:26:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii