Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:10
-00:26:14
+00:38:39
3446 1101
K20 : 91
41 / 47
-00:07:47
+00:34:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii