Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:46
-00:32:38
+00:32:15
2859 2092
M20 : 148
23 / 33
-00:25:50
+00:18:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii