Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:37
-00:26:47
+00:38:06
3416 1081
K45 : 162
122 / 135
-00:12:21
+00:31:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii