Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:55
-00:32:29
+00:32:24
2875 774
K45 : 110
98 / 135
-00:18:03
+00:25:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii