Anna Laszczyk

- / LINKLATERS C.WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SP. K
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:46:42
-00:49:42
+00:15:11
393 38
K30 : 8
3 3
18 / 117
-00:41:44
+00:14:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii