Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:23
-00:34:16
+00:37:11
3771 1101
K40 : 240
154 / 178
-00:14:17
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii