Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:08
-00:33:45
+00:32:37
2896 2107
M65 : 28
11 / 14
-00:06:24
+00:18:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii