Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:18
-00:41:21
+00:30:06
2879 658
K40 : 141
120 / 178
-00:21:22
+00:22:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii