Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:23
-00:25:01
+00:39:52
3517 1141
K20 : 97
44 / 47
-00:06:34
+00:36:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii