Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:35
-00:31:49
+00:33:04
2963 823
K20 : 64
33 / 43
-00:14:00
+00:31:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii