Joanna Strzecha

Koleżanki-Szklanki
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:35:33
-00:19:57
+00:16:50
130 130
K40 : 46
1
4 / 10
-00:19:43
+00:05:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii