Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:44
-00:18:14
+00:42:10
2380 803
K20 : 135
28 / 28
+00:39:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii