Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:56
-00:31:02
+00:29:22
1773 482
K40 : 172
96 / 121
-00:15:16
+00:25:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii