Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:03
-00:22:55
+00:37:29
2264 731
K20 : 128
26 / 28
-00:04:41
+00:34:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii