Monika Lisowska

Granica Warriors
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:16
-00:30:23
+00:41:04
4089 1293
K45 : 187
3
105 / 117
-00:18:08
+00:33:03
01:08:19
-00:25:39
+00:34:45
2139 669
K40 : 245
3
79 / 91
-00:18:30
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii