Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:18:17
-00:10:37
+00:06:36
68 68
K20 : 13
1 / 2
-00:00:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii