Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:23
-00:26:01
+00:38:52
3469 1115
K20 : 93
39 / 43
-00:08:12
+00:37:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii