Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:57
-00:25:01
+00:35:23
2174 688
K40 : 250
83 / 91
-00:03:18
+00:26:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii