Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:31
-00:33:27
+00:26:57
1565 380
K20 : 68
26 / 34
-00:28:19
+00:21:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii