Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:55
-00:24:03
+00:36:21
2216 705
K30 : 265
79 / 88
-00:07:37
+00:32:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii