Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:34
-00:31:41
+00:46:41
6213 1401
77 / 86
-00:16:35
+00:36:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii