Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:02:05
-20:08:08
+00:24:29
290 100
K40 : 30
221
13 / 23
-01:03:13
+00:16:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii