Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:17:23
-00:11:31
+00:05:42
49 49
K50 : 4
1 / 3
-00:03:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii