Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:56
-00:41:28
+00:23:25
1553 265
K20 : 23
11 / 30
-00:29:56
+00:14:44
01:01:29
-00:32:29
+00:27:55
1644 424
K20 : 79
12 / 14
-00:06:20
+00:12:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii