Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:58
-00:29:26
+00:35:27
3191 943
K20 : 72
18 / 20
-00:05:36
+00:25:31
01:04:15
-00:29:43
+00:30:41
1883 535
K20 : 92
4 / 4
+00:28:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii