Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:13
-00:26:45
+00:33:39
2064 628
K20 : 109
46 / 55
-00:11:38
+00:26:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii