Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:10
-00:27:48
+00:32:36
2008 1409
M40 : 548
77 / 91
-00:06:05
+00:24:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii