Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:43
-00:46:32
+00:31:50
4305 3701
17 / 29
-00:16:03
+00:15:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii