Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:58
-19:45:15
+00:47:22
622 283
K40 : 82
15 / 19
-00:35:33
+00:37:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii