Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:36
-00:26:22
+00:34:02
2094 644
K30 : 240
61 / 75
-00:17:20
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii