Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:38
-00:29:20
+00:31:04
1903 545
K40 : 201
101 / 121
-00:13:34
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii