Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:06
-00:28:52
+00:31:32
1942 565
K40 : 207
102 / 121
-00:13:06
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii