Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:39
-00:32:19
+00:28:05
1666 434
K20 : 82
40 / 55
-00:17:12
+00:21:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii