Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:23
-00:27:35
+00:32:49
2021 607
K40 : 226
105 / 121
-00:11:49
+00:29:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii