Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:02
-00:26:56
+00:33:28
2056 625
K20 : 108
35 / 41
-00:03:50
+00:22:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii