Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:01
-00:11:45
+00:53:29
495 158
K20 : 26
15 / 15
+00:44:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii