Małgorzata Roszkiewicz

BW20-497-3090-221756
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:07:15
-00:28:31
+00:36:43
406 294
M40 : 113
1
16 / 18
-00:11:41
+00:21:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii