Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:26
-00:37:49
+00:40:33
5667 4556
235 / 260
-00:18:40
+00:32:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii