Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:49
-00:38:26
+00:39:56
5600 4524
229 / 260
-00:27:37
+00:34:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii