Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:43
-00:24:15
+00:36:09
2206 701
K40 : 255
113 / 121
-00:08:29
+00:32:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii