Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:32
-00:29:14
+00:36:00
400 111
K20 : 18
7 / 8
-00:05:42
+00:16:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii